تبلیغات
زمین سرد - چینی دل!

چینی دل!

دوشنبه 16 مهر 1386 , توسط مهرشاد رستمی
چینی وقتی شکست، دیگه شکسته! حتی اگر گربه مقصر رو دار بزنی!!