تبلیغات
زمین سرد - آری زمستان با تمام سختی می رود....

آری زمستان با تمام سختی می رود....

جمعه 12 تیر 1388 , توسط مهرشاد رستمی
ندایی در یک بعد از ظهر در جنگل سکوت از سینه سرخی برآمد که : آری زمستان رفتنی است....